Информация:

Винг Тчун Юнивърс България

ул. Цар Калоян 44

8000 Бургас

България

 

Представлявано от:

Тодор Дянков, Константин Стамов

Контакти:

Телефон: +359892465787

E-Mail: wtu_bg@abv.bg

 

Уреждане на спорове:

Ние не сме склонни или задължени да участваме в процедурите за разрешаване на спорове пред арбитражния съд на потребителите.

Отговорност за съдържанието

Като доставчик на услуги ние отговаряме за собственото си съдържание на тези страници съгласно общите закони. Като доставчик на услуги, обаче, не сме задължени да наблюдаваме предадената или съхраняваната информация от трета страна или да проучваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство остават незасегнати. Задължение в това отношение обаче е възможно само от датата на познаване на конкретно нарушение. При уведомяване за подходящи нарушения ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки:

Нашата оферта съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Поради това не можем да поемем отговорност за тези външни съдържания. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за евентуални законови нарушения по време на свързването. Нелегалното съдържание не можеше да се разпознае по време на свързването.

Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. При уведомяване за нарушения незабавно ще премахнем тези връзки.

Авторско право:

Съдържанието и работата на тези страници, създадени от операторите на сайта, са предмет на българското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изисква писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтеглянията и копията на този сайт са само за частни, некомерсиални цели.

Що се отнася до съдържанието от тази страна, което не е създадено от оператора, се вземат предвид авторските права на трети страни. По-специално, съдържанието на трета страна се идентифицира като такова. Ако сте наясно с нарушение на авторските права, искаме да ни бъде отбелязана. При уведомяване за нарушения незабавно ще премахнем това съдържание.

Забележка към илюстрираните бойни техники: 

 

Ние не носим отговорност за щети, които могат да възникнат при копиране на съдържание от видеоклипове, снимки и описания.