Винг Тчун Юнивърс - Летен тренировъчен лагер, България, 19-21 юли 2013

От 19 до 21 юли в Бургас в парк "Росенец" Винг Тчун Юнивърс - България организира летен тренировъчен лагер с ГМ Алфред Йоханес Нойдорфер и Си-Мо Роза Феранте-Банера. На фона на красивата морска гледка предлагана от вила „Св. Анастасия” участниците за пореден път отработиха принципите и движенията от ВТЮ.

ГМ Йоханес започна със Самостоятелните движения - „9-те пътя (СНТ)” и различните начини за изпълнение, след което премина към концепцията за ритниците във ВТЮ, обединеността на тялото, четирите основни защитни движения, техните вариации отработени в различни дистанции. В тренировките беше включена и работата с оръжия, където ГМ Йоханес наблегна на това, че оръжието в един момент трябва да се превърне в част от тялото и да се свържи с нервната система на трениращия.

По време на обучението ГМ Йоханес работи индивидуално със всеки един от участниците, за да провери доколко са разбрали и усвоили показаните от него упражнения.

Си-Мо Роза завършваше всяка тренировка с динамични упражнения за издържливост и оздравителните движения „Змия от огън”.

В почивките се обсъдиха детайли за развитието на Винг Тчун Юнивърс България, както и участието на българският тим в предстоящия фестивал на ВТЮ в Австрия, а вечерите преминаха в приятна атмосфера с музика и непринудени разговори.

Галерия снимки

------------------------------------------------------------------

wtu-bulgaria_seminar_2013

От 12 до 14 Април 2013, в Бургас се проведе Международен Семинар на Винг Тчун Юнивърс. ГМ Алфред Йоханес и Симо Роса Банера посетиха Бургас за втори път.

 

През двата дни на Семинара имахме удоволствието всеки един от нас да изпробва и усъвършенства всяка една техника лично с ГМ Алфред Йоханес и Симо Роса Банера.

 

През първият ден работихме основно върху Лат Сао и Късо Оръжие, а през вторият ден се наблегна на Чи Сао и Физическа подготовка.

 

Упражненията в двата дни от Семинара бяха от Първо Ниво

 

----------------------------------------------------------------

From 12 to 14 April 2013 in Burgas was held an International Seminar of Wing Tsun Universe. GM Alfred Johannes and Simo Rosa Bannera visited Burgas for a second time.

 

During the two days of the seminar we were delighted every one of us to try and improve each technique personally with GM Alfred Johannes Simon and Rosa Bannera.

The first day we worked mainly on Lat Sao and short weapon, and in the second day concentrated on Chi Sao and Physical Training.

Exercises during the two days of the seminar were from Level I.

Тренировките се провеждат в спортния комплекс към ПМГ "Никола Обрешков" на 3 етаж по следният график:
вторник, четвъртък и петък от 18:30 до 19:30 ч.

тел: 0895 516813

        0892 465787
e-mail: wtu_bg@abv.bg