Принципи

 

1. Позволи контакт

2. Следвай движението

3. Избягвай дистанция

 

Самостоятелни движения:

 

1. Самостоятелни движения - „9 траектории” (СНТ)

2. Самостоятелни движения - „4 вълни” (ЧК)

3. Самостоятелни движения - „9 двойни вълни” (ДМ)

4. Самостоятелни движения - „Вихрушка” (БД)

 

1. Самостоятелни движения с оръжие - „Движения с острие”

2. Самостоятелни движения с оръжие - „Движения с 2 брадви и 2 боздугана”

3. Самостоятелни движения с оръжие - „Движения с тояга + копие”

4. Самостоятелни движения с оръжие - „Движения с меч”

5. Самостоятелни движения с оръжие - „4 пътя (метода) на оръжието”

6. Самостоятелни движения с оръжие - „ВТЮ движения с дългата тояга”

7. Самостоятелни движения с оръжие - „9 пътя (метода) на ВТЮ двойните ножове”

 

1. Оздравителни самостоятелни движения - „Змия от огън”

2. Оздравителни самостоятелни движения - „Крила на орела”

3. Оздравителни самостоятелни движения - „Дихание на живота”

 

ВТЮ движения с патньор:

 

0. серия - Движения с партньор - 3 дистанции

1. серия - 4 пътя (метода)
2. серия - Острие

3. серия - Вълни

4. серия - 2 брадви + 2 боздугана

5. серия - Змия от огън

6. серия - Тояга + Копие

7. серия - Двойни вълни

8. серия - Дълга тояга

9. серия - Меч

10. серия - 4 пътя (метода) на оръжието

11. серия - Крила на орела

12. серия - Вихрушка
13. серия - Двойни ножове

 

 

Девизи на нивата:

 

1. Ниво „Внимание”

2. Ниво „Еластичност - гъвкавост”

3. Ниво „Баланс”

4. Ниво „Сензитивност”

5. Ниво „Обединение на тялото - ловкост”

6. Ниво „Тайминг - Подходящ момент”

7. Ниво „Намерение”

8. Ниво „Прозрение”

9. Ниво „Чувствителност - Острота на възприятието”

 

Ние не продаваме техники, ние предаваме умения!

Тренировките се провеждат в СРЦ "ЕЛЕКТРА" на 3-ти етаж (залата вдясно до стълбите) на адрес:

бул. Янко Комитов 16A.

 

ГРАФИК

Възрастни:

Вторник, Четвъртък и Петък от 18:30 до 19:30 ч.

 

Деца (WTU Young Bloods):

Вторник и Петък от 19:30 до 20:30 ч.

 

тел: 0895 516813

        0892 465787
e-mail: wtu_bg@abv.bg