Във Винг Тчун Юнивърс (ВТЮ) има 3 Кръга:

 

1) Екзотеричен кръг:

 • ВТЮ Винг Чун - Център на движението
 • ВТЮ Университет - Център на мисълта
 • ВТЮ Изкуства и Бойни Изкуства - Център на емоциите

 

Достъпен за:

 • Водач, Сихинг/Сидже, Сифу, Майстор, Ментор
 • ВТЮ Кръгла маса
 • ВТЮ Практикуващ, ВТЮ Ученик
 • Клубове Млада Кръв

 

2) Мезотеричен Кръг - ВТЮ Fiz lez Lou

 • Училище на настоящето
 • Наука на съзнанието
 • Пътя на сърцето

 

Достъпен за:

 • ВТЮ Рицари
 • Fiz lez Lou Клубове

 

3) Езотеричен Кръг - FLL Таен Кръг

 • 5 Фестивала
 • 7 FLL ТК Наръчници
 • 12 Срещи на ТК

 

Източник: ВТЮ Велика Ложа - ГМ + Си-Mo (Don + Donna)

 

 

Тренировките се провеждат в спортния комплекс към ПМГ "Никола Обрешков" на 3 етаж по следният график:
вторник, четвъртък и петък от 18:30 до 19:30 ч.

тел: 0895 516813

        0892 465787
e-mail: wtu_bg@abv.bg